Het Nieuwe Rijden

Code 95 verlengen

Verleng de code 95 van uw medewerkers. Wanneer u beroepsmatig vervoer wilt blijven verrichten dan is het noodzakelijk om (iedere vijf jaar) de code 95 te verlengen door het volgen van nascholing.

Iedere beroepschauffeur die vervoer verricht op een vrachtauto of bus moet iedere 5 jaar minimaal 35 uur aan nascholing volgen. Van deze 35 uur kan maximaal 12 uur e-learning betreffen. 
Wij bieden u een ruim aanbod in bij- en nascholingsmogelijkheden. 

Wat is Het Nieuwe Rijden?

De cursus Het Nieuwe Rijden is een eendaagse cursus met e-learning. Deze cursus wordt één op één gegeven. Uw medewerkers ontwikkelen zich verder in hun kennis en vaardigheden met betrekking tot een zuinige rijstijl. In het theoretische lesdeel worden verschillende factoren en technieken behandeld. Gedurende het praktijkdeel wordt de opgedane en/of opgefriste kennis en inzichten toegepast door de deelnemer. 

De cursus Het Nieuwe Rijden code 95 is een van de vele mogelijkheden. Bekijk
hier het overzicht van alle nascholingsmogelijkheden voor het verlengen van de code 95.

Opzet cursus Het Nieuwe Rijden

De cursus Het Nieuwe Rijden bestaat uit twee onderdelen: 1) e-learning van 4 uur en 2) praktijkdeel.

Iedere deelnemer aan de cursus Het Nieuwe Rijden doorloopt binnen 10 dagen voorafgaand aan het praktijkdeel een e-learning van 4 uur.

Uw opleider van de cursus Het Nieuwe Rijden controleert of de deelnemer voldoende inhoud heeft doorgelopen. Deelnemers mogen alleen deelnemen aan het tweede onderdeel, wanneer zij hebben voldaan aan de eisen van de e-learning.

Tijdens het praktijkdeel past de deelnemer het geleerde toe in de praktijk. De deelnemer rijdt daarin twee (gelijke) routes en de rijresultaten van de deelnemer worden besproken/vergeleken. 

U kunt contact opnemen voor een uitgebreid lesplan van de cursus Het Nieuwe Rijden. 

Code 95 verlengen

Verleng de code 95 van uw medewerkers. Wanneer u beroepsmatig vervoer wilt blijven verrichten dan is het noodzakelijk om (iedere vijf jaar) de code 95 te verlengen door het volgen van nascholing.

Iedere beroepschauffeur die vervoer verricht op een vrachtauto of bus moet iedere 5 jaar minimaal 35 uur aan nascholing volgen. Van deze 35 uur kan maximaal 12 uur e-learning betreffen. 
Wij bieden u een ruim aanbod in bij- en nascholingsmogelijkheden. 

Wat is Het Nieuwe Rijden?

De cursus Het Nieuwe Rijden is een eendaagse cursus met e-learning. Deze cursus wordt één op één gegeven. Uw medewerkers ontwikkelen zich verder in hun kennis en vaardigheden met betrekking tot een zuinige rijstijl. In het theoretische lesdeel worden verschillende factoren en technieken behandeld. Gedurende het praktijkdeel wordt de opgedane en/of opgefriste kennis en inzichten toegepast door de deelnemer. 

De cursus Het Nieuwe Rijden code 95 is een van de vele mogelijkheden. Bekijk
hier het overzicht van alle nascholingsmogelijkheden voor het verlengen van de code 95.

Opzet cursus Het Nieuwe Rijden

De cursus Het Nieuwe Rijden bestaat uit twee onderdelen: 1) e-learning van 4 uur en 2) praktijkdeel.

Iedere deelnemer aan de cursus Het Nieuwe Rijden doorloopt binnen 10 dagen voorafgaand aan het praktijkdeel een e-learning van 4 uur.

Uw opleider van de cursus Het Nieuwe Rijden controleert of de deelnemer voldoende inhoud heeft doorgelopen. Deelnemers mogen alleen deelnemen aan het tweede onderdeel, wanneer zij hebben voldaan aan de eisen van de e-learning.

Tijdens het praktijkdeel past de deelnemer het geleerde toe in de praktijk. De deelnemer rijdt daarin twee (gelijke) routes en de rijresultaten van de deelnemer worden besproken/vergeleken. 

U kunt contact opnemen voor een uitgebreid lesplan van de cursus Het Nieuwe Rijden.