Behaal uw bus rijbewijs met of zonder code 95 bij VTC-Offerman! Met het D-rijbewijs inclusief code 95 mag u beroepsmatig een motorrijtuig besturen dat is ingericht voor het vervoer van minimaal 8 personen (exclusief de bestuurder). 

Let op: alleen met een D-rijbewijs inclusief code 95 mag u beroepsmatig vervoer verrichten. 

Eisen voor het behalen van het D-rijbewijs

Eisen voor het behalen van het
D-rijbewijs

Voor het behalen van het D-rijbewijs zijn er een aantal eisen vastgesteld:

* Alleen voor het D-rijbewijs inclusief code 95. U mag alleen beroepsmatig vervoer verrichten, wanneer u in het bezit bent van het D-rijbewijs inclusief code 95.

Prijzen

Wij bieden u diverse pakketten aan die aansluiten op uw wensen. Heeft u minder lessen nodig gehad dan aangeboden in het lespakket? Dan ontvangt u, het te veel aan betaalde lessen retour. 

Compleetpakket
met code 95

€ 3475

Behaal uw D en DE rijbewijs

Wilt u het D en DE rijbewijs behalen? U kunt nu kiezen voor het scherp geprijsde VIP-Pakket.
Het VIP-Pakket bestaat uit het compleetpakket met code 95 + het basispakket DE:

VIP-PAKKET D + DE

€ 5235

Behaal uw bus rijbewijs met of zonder code 95 bij VTC-Offerman! Met het D-rijbewijs inclusief code 95 mag u beroepsmatig een motorrijtuig besturen dat is ingericht voor het vervoer van minimaal 8 personen (exclusief de bestuurder). 

Let op: alleen met een D-rijbewijs inclusief code 95 mag u beroepsmatig vervoer verrichten. 

Prijzen

Wij bieden u diverse pakketten aan die aansluiten op uw wensen. Heeft u minder lessen nodig gehad dan aangeboden in het lespakket? Dan ontvangt u, het te veel aan betaalde lessen retour. 

Compleetpakket met
code 95

€ 3475

Behaal uw D en DE rijbewijs

Wilt u het D en DE rijbewijs behalen? U kunt nu kiezen voor het scherp geprijsde VIP-Pakket. Het VIP-Pakket bestaat uit het compleetpakket met code 95 + het basispakket DE:

Behaal uw D en DE rijbewijs

Wilt u het D en DE rijbewijs behalen? U kunt nu kiezen voor het scherp geprijsde VIP-Pakket. Het VIP-Pakket bestaat uit het compleetpakket met code 95 + het basispakket DE:

vip-pakket d + de

€ 5235

VIP-PAKKET D + DE

€ 5235

Eisen voor het behalen van het D-rijbewijs

* Alleen voor het D-rijbewijs inclusief code 95. U mag alleen beroepsmatig vervoer verrichten, wanneer u in het bezit bent van het D-rijbewijs inclusief code 95.

Losse lessen

*1 les

€ 95

5 lessen

€ 475

verjaardagsles

€ 190

*1 les: minimale afname aantal lessen is 2

*1 les

€ 95

5 lessen

€ 475

verjaardagsles

€ 190

*1 les: minimale afname aantal lessen is 2

Gezondheidsverklaring

Om deel te kunnen nemen aan het verkeer is het belangrijk dat u gezond bent. Uw gezondheid wordt door het CBR beoordeelt met een Gezondheidsverklaring. Het invullen van een Gezondheidsverklaring bestaat onder andere uit vragen medicijngebruik maar ook eventuele ziektes welke uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Alleen u bent gemachtigd om de Gezondheidsverklaring in te vullen. Er wordt gevraagd naar persoonlijke en vertrouwelijke gegevens. U kunt eenvoudig uw Gezondheidsverklaring invullen via Mijn CBR.

Ga naar de website van het CBR voor meer informatie over het invullen van een Gezondheidsverklaring.

Medische keuring

Een gecertificeerde arbodienst voert het medisch onderzoek uit. In sommige gevallen kan dit ook uw bedrijfsarts zijn. Daarnaast vult u het formulier eigen verklaring in. Wanneer uw eigen verklaring en het geneeskundig verslag ingevuld en ondertekend zijn, kunt u deze opsturen naar het CBR. Vanuit het CBR wordt er door een medisch adviseur aangegeven of u geschikt bent om veiling een bus te besturen. Het CBR geeft een verklaring van geschiktheid af als u bent goedgekeurd. 

Ga naar de website van het CBR voor meer informatie over de medische keuring. 

Rijschool machtigen

Om een theorie-examen en/of praktijkexamen aan te vragen is het van belang dat u uw rijschool daarvoor toestemming geeft. Het geven van toestemming kunt u alleen regelen door uw rijschool te machtigen via Mijn CBR. Wanneer uw rij-instructeur een examen of een toets heeft ingepland ontvangt u direct een bevestigingsmail.

Ga naar de website van het CBR voor meer informatie over het machtigen van de rijschool.

Theorie-examens

U bent verplicht om meerdere theorie-examens voldoende af te ronden. Het theorie-examen Verkeer en Techniek (RV1) heeft betrekking op de gedragsregels, verkeerswetgeving en functie en werking verkeerstechniek.

Het theorie-examen (deel 2) Administratie (R2D) heeft betrekking op veiligheidsaspecten, milieuaspecten, relevante bepalingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer en relevante bepalingen in de vervoerswetgeving.

Ga naar de website van het CBR voor meer informatie over het theorie-examen Verkeer en Techniek (RV1).
Ga naar de website van het CBR voor meer informatie over het theorie-examen Administratie (R2D).

Besloten terrein

Wanneer u het D-rijbewijs inclusief code 95 wilt behalen, dan bent u verplicht om uw vakbekwaamheid te laten zien. U wordt onder andere getoetst op voertuigcontrole en manoeuvreren.  

VTC-Offerman is een gecertificeerde opleider waar u de toets besloten terrein af kunt ronden. De toets besloten terrein is beschikbaar in onder andere het compleetpakket (D) met code 95.

Ga naar de website van het CBR voor meer informatie over een tussentijdse toets.

Praktische toets

Wanneer u het D-rijbewijs inclusief code 95 wilt behalen, dan bent u verplicht om de praktische toets voldoende af te ronden. U wordt onder andere getoetst op beroepshouding, reageren op wensen, behoeften en gedragingen van passagiers aan de hand van voorbeelden, veilig vervoeren van bagage, voorkomen van criminaliteit en illegaliteit, voorkomen van fysieke risico’s, invullen van een Europees schadeformulier en maatregelen bij noodsituaties.

Tijdens de praktische toets krijgt u verschillende scenario’s.

Ga naar de website van het CBR voor meer informatie over de praktische toets.

Praktijkexamen

U bent verplicht om het praktijkexamen voldoende af te ronden. Tijdens het examen wordt u onder andere getoetst op rijklaar controle, professioneel rijgedrag, verkeersgedrag, bijzondere verrichtingen, voertuigbeheersing, ergonomie en veiligheid. Het praktijkexamen heeft een duur van ongeveer 85 minuten.

Ga naar de website van het CBR voor meer informatie over het praktijkexamen. 

  Gezondheidsverklaring

  Om deel te kunnen nemen aan het verkeer is het belangrijk dat u gezond bent. Uw gezondheid wordt door het CBR beoordeelt met een Gezondheidsverklaring. Het invullen van een Gezondheidsverklaring bestaat onder andere uit vragen medicijngebruik maar ook eventuele ziektes welke uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

  Alleen u bent gemachtigd om de Gezondheidsverklaring in te vullen. Er wordt gevraagd naar persoonlijke en vertrouwelijke gegevens. U kunt eenvoudig uw Gezondheidsverklaring invullen via Mijn CBR.

  Ga naar de website van het CBR voor meer informatie over het invullen van een Gezondheidsverklaring.

  Medische keuring

  Een gecertificeerde arbodienst voert het medisch onderzoek uit. In sommige gevallen kan dit ook uw bedrijfsarts zijn. Daarnaast vult u het formulier eigen verklaring in. Wanneer uw eigen verklaring en het geneeskundig verslag ingevuld en ondertekend zijn, kunt u deze opsturen naar het CBR. Vanuit het CBR wordt er door een medisch adviseur aangegeven of u geschikt bent om veiling een bus te besturen. Het CBR geeft een verklaring van geschiktheid af als u bent goedgekeurd.

  Ga naar de website van het CBR voor meer informatie over de medische keuring. 

  Rijschool machtigen

  Om een theorie-examen en/of praktijkexamen aan te vragen is het van belang dat u uw rijschool daarvoor toestemming geeft. Het geven van toestemming kunt u alleen regelen door uw rijschool te machtigen via Mijn CBR. Wanneer uw rij-instructeur een examen of een toets heeft ingepland ontvangt u direct een bevestigingsmail.

  Ga naar de website van het CBR voor meer informatie over het machtigen van de rijschool.

  Theorie-examens

  U bent verplicht om meerdere theorie-examens voldoende af te ronden. Het theorie-examen Verkeer en Techniek (RV1) heeft betrekking op de gedragsregels, verkeerswetgeving en functie en werking verkeerstechniek.

  Het theorie-examen (deel 2) Administratie (R2D) heeft betrekking op veiligheidsaspecten, milieuaspecten, relevante bepalingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer en relevante bepalingen in de vervoerswetgeving.

  Ga naar de website van het CBR voor meer informatie over het theorie-examen Verkeer en Techniek (RV1).

  Ga naar de website van het CBR voor meer informatie over het theorie-examen Administratie (R2D).

  Besloten terrein

  Wanneer u het D-rijbewijs inclusief code 95 wilt behalen, dan bent u verplicht om uw vakbekwaamheid te laten zien. U wordt onder andere getoetst op voertuigcontrole en manoeuvreren. 

  VTC-Offerman is een gecertificeerde opleider waar u de toets besloten terrein af kunt ronden. De toets besloten terrein is beschikbaar in onder andere het compleetpakket (D) met code 95.

  Ga naar de website van het CBR voor meer informatie over een tussentijdse toets.

  Praktische toets

  Wanneer u het D-rijbewijs inclusief code 95 wilt behalen, dan bent u verplicht om de praktische toets voldoende af te ronden. U wordt onder andere getoetst op beroepshouding, reageren op wensen, behoeften en gedragingen van passagiers aan de hand van voorbeelden, veilig vervoeren van bagage, voorkomen van criminaliteit en illegaliteit, voorkomen van fysieke risico’s, invullen van een Europees schadeformulier en maatregelen bij noodsituaties.

  Tijdens de praktische toets krijgt u verschillende scenario’s.

  Ga naar de website van het CBR voor meer informatie over de praktische toets.

  Praktijkexamen

  U bent verplicht om het praktijkexamen voldoende af te ronden. Tijdens het examen wordt u onder andere getoetst op rijklaar controle, professioneel rijgedrag, verkeersgedrag, bijzondere verrichtingen, voertuigbeheersing, ergonomie en veiligheid.

  Het praktijkexamen heeft een duur van ongeveer 85 minuten.

  Ga naar de website van het CBR voor meer informatie over het praktijkexamen.